Về lịchsử phát triển mô hình hướng nghiệp nhà trường và chuyên môn tại Pháp

Title: Về lịchsử phát triển mô hình hướng nghiệp nhà trường và chuyên môn tại Pháp
Authors: Hoest Landt, Anne Lancry
Keywords: Về lịchsử;mô hình hướng nghiệp;chuyên môn tại Pháp
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13922
Appears in Collections: Bài đăng tạp chí (LIC)
Advertisements

Mối quan hệ đào tạo – việc làm từ góc độ kinh tế học

Title: mối quan hệ đào tạo – việc làm từ góc độ kinh tế học
Authors: Jean, MichelPlassard
Trần, Thị Thanh Nh­ư
Keywords: quan hệ đào tạo;kinh tế học
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13923
Appears in Collections: Bài đăng tạp chí (LIC)

Thị trường bán lẻ nông thôn Việt Nam – Cơ hội, thách thức và đề xuất với doanh nghiệp nội địa

Title: Thị trường bán lẻ nông thôn Việt Nam – Cơ hội, thách thức và đề xuất với doanh nghiệp nội địa
Authors: Đặng, Huyền Trang
Keywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh;Thị trường bán lẻ
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn cho các nhà bán lẻ quốc tế vào thị trường trong nước. Thị phần được dự đoán sẽ bị các doanh nghiệp nước ngoài chiếm lĩnh, do đó các doanh nghiệp trong nước sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và nguy cơ thua trên sân nhà. Tuy nhiên, thị trường bán lẻ ở khu vực nông thôn vẫn còn bỏ ngỏ trong khi có tiềm năng để doanh nghiệp trong nước có thể tập trung phát triển…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13928
Appears in Collections: Bài đăng tạp chí (LIC)

Mối quan hệ giữa khoảng cách kinh tế, khoảng cách địa lý và xuất khẩu của công ty con tại Việt Nam

Title: Mối quan hệ giữa khoảng cách kinh tế, khoảng cách địa lý và xuất khẩu của công ty con tại Việt Nam
Authors: Võ, Văn Dứt
Keywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh;Xuất khẩu
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Bài viết nghiên cứu tác động của khoảng cách kinh tế và khoảng cách địa lý đến xuất khẩu của công ty con thuộc công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam. Dựa vào lý thuyết khoảng cách của Ghemawat 2001, giả thuyết được đặt ra rằng, khoảng cách kinh tế và khoảng cách địa lý có mối tương quan nghịch với xuất khẩu của công ty con. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu điều tra từ Tổng cục Thống kê tại 264 công ty con đang hoạt động tại Việt Nam…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13929
Appears in Collections: Bài đăng tạp chí (LIC)

Sử dụng mô hình cân đối liên ngành trong việc lựa chọn ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam

Title: Sử dụng mô hình cân đối liên ngành trong việc lựa chọn ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Phương Thảo
Keywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Việt Nam đi lên từ một nước nông nghiệp nghèo, do đó không thể đầu tư tràn lan cho tất cả các ngành, lĩnh vực; vấn đề đặt ra là cần xác định đúng các ngành, lĩnh vực trọng điểm, cần được ưu tiên phát triển. Trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam xác định việc lựa chọn ngành trọng điểm là cần thiết, từ đó đã có những văn bản xác định ngành trọng điểm.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13942
Appears in Collections: Bài đăng tạp chí (LIC)

Assessing the Performance of the Internal Auditing Functions in Vietnamese Construction Corporations

Title: Assessing the Performance of the Internal Auditing Functions in Vietnamese Construction Corporations
Authors: Phạm, Trung Kien
Keywords: VNU Journal of Science;Economics and Business
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: To solve these problems, the performance of the IA function needs to be objectively appraised. This paper seeks a proper way to answer the question, What is the current performance of the Internal Audit Function in these Vietnamese Construction Corporations. Based on the identified findings and reasons, this paper proposes some relevant suggestions.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13944
Appears in Collections: Bài đăng tạp chí (LIC)

Đánh giá năng lực quản trị nhân sự và quản trị bản thân của lãnh đạo cấp sở các tỉnh vùng Tây Bắc

Title: Đánh giá năng lực quản trị nhân sự và quản trị bản thân của lãnh đạo cấp sở các tỉnh vùng Tây Bắc
Authors: Lê, Quân
Tạ, Huy Hùng
Keywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Ứng dụng khung năng lực vào phát triển đội ngũ lãnh đạo khu vực công đang ngày càng được quan tâm ở nước ta. Kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc đã đưa ra khung năng lực lãnh đạo cấp sở, ngành các tỉnh vùng Tây Bắc. Khung năng lực được xây dựng bao gồm các nhóm chính như am hiểu địa phương, chuyên môn, lãnh đạo điều hành, quản trị nhân sự, quản trị bản thân.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13954
Appears in Collections: Bài đăng tạp chí (LIC)