Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ cây bòn bọt ( Glochidion eriocarpum champ., euphorbia ceae) của Việt Nam

Title: Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ cây bòn bọt ( Glochidion eriocarpum champ., euphorbia ceae) của Việt Nam
Authors: Phan, Tống Sơn
Lê, Kiều Nhi
Nguyễn, Văn Đậu
Phan, Minh Giang
Keywords: Hóa hữu cơ;Cây bòn bọt;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 274-278
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10403
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)
Advertisements

Nghiên cứu hoạt tính xúc tác Bazơ của nhựa Anionit trong phản ứng Aldol hóa của Axeton

Title: Nghiên cứu hoạt tính xúc tác Bazơ của nhựa Anionit trong phản ứng Aldol hóa của Axeton
Authors: Nguyễn, Quang Tùng
Lê, Thị Lan Hương
Đặng, Đình Bạch
Mai, Tuyên
Keywords: Hóa hữu cơ;Bazo;Nhựa
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 411-415
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10404
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Nghiên cứu một số Polyeste dùng làm dầu gốc pha chế dầu bôi trơn và dầu bảo quản

Title: Nghiên cứu một số Polyeste dùng làm dầu gốc pha chế dầu bôi trơn và dầu bảo quản
Authors: Đinh, Văn Kha
Keywords: Hóa hữu cơ;Dầu bôi trơn;Dầu bảo quản
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 431-435
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10405
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Nghiên cứu phản ứng trùng hợp ghép hợp chất Vinylic lên mạch dị vòng Polysacarit

Title: Nghiên cứu phản ứng trùng hợp ghép hợp chất Vinylic lên mạch dị vòng Polysacarit
Authors: Mai, Tuyên
Ngô, Đại Quang
Trần, Công Minh
Vũ, Bích Lan
Keywords: Hóa hữu cơ;Phản ứng trùng hợp;Mạch dị vòng
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 167-168
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10408
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Xây dựng thư viện số và một số thách thức trong lưu trữ – bảo quản tài liệu số

Title: Xây dựng thư viện số và một số thách thức trong lưu trữ – bảo quản tài liệu số
Authors: Lê, Bá Lâm
Keywords: Thư viện số;Lưu trữ số;Bảo quản số
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 5 tr.
Abstract: Thư viện số là gì? Các định nghĩa về thư viện số; Thư viện số, Thư viện ảo, Thư viện điện tử,.. đều là thư viện số? Những vấn đề trong xây dựng một thư viện số; Phân tích những thách thức trong việc lưu trữ và bảo quản kho tài liệu số của các thư viện.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17727
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

MỘT SỐ CHIA SẺ VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC THÔNG TIN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Title: MỘT SỐ CHIA SẺ VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC THÔNG TIN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
Authors: Nguyễn, Hải Hà
Keywords: Kiến thức thông tin;Đào tạo;Đại học Y tế công cộng
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHHN
Citation: 4 tr.
Abstract: Một số dấu mốc chính trong quá trình triển khai đào tạo kiến thức thông tin tại trường Đại học Y tế công cộng. Một số chia sẻ liên quan đến đào tạo kiến thức thông tin cũng như từ kinh nghiệmtriển khai các hoạt động đào tạo kiến thức thông tin.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9691
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)