Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC)

Title: Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC)
Authors: Hà, Thị Huệ
Keywords: Khung phân loại LCC;Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Khung phân loại thư viện Quốc hội Hoa Kỳ – LCC ban đầu được thiết kế cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ nhưng ngày càng được phổ biến rộng rãi và hiện nay đã trở thành khung phân loại được sử dụng nhiều nhất trong hệ thống thư viện đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. Lịch sử hình thành Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ; Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC-Library of Congress Classification)…
Description: tr. 226-234
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư viện
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23394
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)
Advertisements

Đổi mới quan hệ giữa cơ quan thông tin – thư viện trường đại học với cán bộ, giảng viên trường đại học trong điều kiện hiện nay

Title: Đổi mới quan hệ giữa cơ quan thông tin – thư viện trường đại học với cán bộ, giảng viên trường đại học trong điều kiện hiện nay
Authors: Trần, Thị Kim Dung
Keywords: Cơ quan Thông tin – Thư viện;Trường đại học
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Để đáp ứng thông tin phục vu nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy đại học trong điều kiện hiện nay, Thư viện đại học cần đổi mới nhiều hoạt động mà một trong những hoạt động đó là đổi mới mối quan hệ giữa thư viện với cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường
Description: tr. 109-121
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư viện
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23356
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC)

Title: Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC)
Authors: Hà, Thị Huệ
Keywords: Khung phân loại LCC;Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Khung phân loại thư viện Quốc hội Hoa Kỳ – LCC ban đầu được thiết kế cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ nhưng ngày càng được phổ biến rộng rãi và hiện nay đã trở thành khung phân loại được sử dụng nhiều nhất trong hệ thống thư viện đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. Lịch sử hình thành Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ; Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC-Library of Congress Classification)…
Description: tr. 226-234
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư viện
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23394
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC)

Title: Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC)
Authors: Hà, Thị Huệ
Keywords: Khung phân loại LCC;Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Khung phân loại thư viện Quốc hội Hoa Kỳ – LCC ban đầu được thiết kế cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ nhưng ngày càng được phổ biến rộng rãi và hiện nay đã trở thành khung phân loại được sử dụng nhiều nhất trong hệ thống thư viện đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. Lịch sử hình thành Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ; Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC-Library of Congress Classification)…
Description: tr. 226-234
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư viện
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23394
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Giữ chân nhân lực Thông tin – Thư viện thế hệ mới: Thách thức thời hội nhập

Title: Giữ chân nhân lực Thông tin – Thư viện thế hệ mới: Thách thức thời hội nhập
Authors: Huỳnh, Đình Chiến
Hoàng Thị Trung Thu
Huỳnh Thị Xuân Phương
Keywords: Nhân lực;Ngành Thông tin – Thư viện;Thời kỳ hội nhập
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Hiện tượng chảy máu chất xám Thông tin- Thư viện ở nước ta đã và đang diễn ra, âm ỉ và khó thừa nhận do nhiều nguyên nhân. Điều đó đòi hỏi những người quản lý phải tìm hiểu và có những giải pháp khắc phục tình trạng đó
Description: tr. 51-65
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư viện
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23402
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Kinh nghiệm sưu tầm thu thập và biên soạn tài liệu địa chí của thư viện tỉnh Nam Định

Title: Kinh nghiệm sưu tầm thu thập và biên soạn tài liệu địa chí của thư viện tỉnh Nam Định
Authors: Hoàng, Dương Chương
Keywords: Sưu tầm;Biên soạn;Địa chí;Nam Định;Thư viện tỉnh
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 238-245
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23580
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ Thông tin – Thư viện trong xu thế hội nhập và phát triển

Title: Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ Thông tin – Thư viện trong xu thế hội nhập và phát triển
Authors: Trần, Hữu Huỳnh
Keywords: Nâng cao chất lượng đào tạo;Cán bộ ngành thông tin – thư viện;Xu thế hội nhập
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ Thông tin – Thư viện trong xu thế hội nhập và phát triển cần nhấn mạnh và khẳng định đội ngũ cán bộ TT-TV ở những điểm sau: Nhìn chung đội ngũ cán bộ TT-TV được đào tạo bài bản, tiếp cận được những vấn đề mới, hiện đại của ngành, vững về chuyên môn nghiệp vụ. Có nhiều cán bộ sử dụng máy tính thành thạo phục vụ cho hoạt động TT-TV. Phần lớn cán bộ yêu nghề và tận tụy với nghề, an tâm công tác. Tuy nhhiên cán bộ còn bộc lộ những hạn chế: thiếu tính chủ động trong công việc, kỹ năng tay nghề chưa thuần thục còn nhiều ngỡ ngàng nhất là đối với sinh viên mới ra trường…
Description: tr. 288-295
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư viện
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23586
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)